All for Joomla All for Webmasters

Inscriere clasa pregatitoare

 Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2022-2023

 Metodologia reglementează înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023. Astfel, părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

 

 Pentru anul școlar 2022/2023 vor funcționa 5 clase pregătitoare cu un număr de 110 de locuri.  Copiii vor fi așteptați cu drag de dascălii lor (prof. Alexandra ȘUȘNEA, prof. Carmen MARIOARA, prof. Adrian JINGA) pentru activități comune cu colegii mai mari,  în cadrul acțiunii "Zile a porții deschise". 

În perioada 11 aprilie - 10 mai  2022, orele  9-16, părinții vor valida  la secretariatul școlii cererile tip de înscriere.

Pentru alte informații tel  0248.260123

 CERERE TIP DE INSCRIERE etapa I

DOSARUL DE INSCRIERE

 1. certificat naştere copil -  copie şi original;
 2. carte de identitate ambii părinţi -  copie şi original;
 3. dosar de plastic;
 4. în cazul in care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ, decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate mai sus, părinţii depun şi documente justificative
 5. părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.

Calendar

28 martie 2022 Afisarea circumscriptiilor scolare la fiecare scoala si pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean / Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor, precum si a institutiilor unde se realizeaza evaluarea / Afisarea la sediul scolilor a criteriilor specifice de departajare, realizate de scoli / Afișarea, la sediul unității de învățământ și pe site, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

ZONA CIRCUMSCRIPTIE   LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI

 • Bulevardul Dacia: blocurile L2, L4, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M2a, M2b, M2c, M3, M4, E1;
 • Strada Cărăneşti: blocul M6
 • Strada Cătăneşti: M19, M20, M21,case;
 • Strada Dealul Viilor: blocurile H1, H2, H3, H4, H5, case;
 • Strada Livezilor: blocurile B6, C4, L6;
 • Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocurile A4, A8, A9, A10, A13, A15, A19, A30, H6;
 • Strada Mioriţei: blocurile A5, A6, A7, L6;
 • Strada Muntenia: blocurile M5, M6, M7, M7a, M8, M8a, M9,E10 case;
 • Strada Petre Zugravu: A3II,A25, H7, H8, H9, H10, L1, L3, L5;
 • Strada Poştei: A32, A33, A34, C3II, L10 ,case;
 • Strada Soldat C-tin Moga: blocurile A8bis, A11, A12, A14, A16, A17
 • Strada Dogarilor: blocurile A20, A20a,H14,H16
 • Strada Bugeac: case;
 • Strada Bugeac 2: case;
 • Strada Duculeştilor: case;
 • Strada Dealul Viilor 2:case
 • Strada prof. Ion Cojocaru:case
 • Strada Perilor:case

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

11 aprilie - 10 mai  2022 Înscrierea la secretariatul liceului, intrarea A profesori, orar 9-16 de luni până vineri.

26 mai 2022 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
13 – 25 mai  2022 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
27 mai 2022  
Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapa de inscriere in Clasa Pregatitoare

30 mai 2022 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,   elaborate de inspectoratul școlar;


31 mai - 7 iunie 2022 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

8 iunie  - 9 iunie 2022Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile; Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.                                                                                                                    

10 iunie 2022 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
1-8 septembrie 2022 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

A.criteriilor generale de departajare

A1.Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

A2.Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de  ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament / plasament familiar se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

A3.Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte

A4.Existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă. 

Ce este clasa pregătitoare?
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
– Comunicare în limba română
– Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale și Abilități practice
– Muzică și mișcare
– Educație fizică
– Religie
– Engleză

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
– importanța învățării prin joc
– necesitatea învăţării prin cooperare
– abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?
Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

 • Bulevardul Dacia: blocurile L2, L4, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M2a, M2b, M2c, M3, M4, E1;
 • Strada Cărăneşti: blocul M6
 • Strada Cătăneşti: M19, M20, M21,case;
 • Strada Dealul Viilor: blocurile H1, H2, H3, H4, H5, case;
 • Strada Livezilor: blocurile B6, C4, L6;
 • Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocurile A4, A8, A9, A10, A13, A15, A19, A30, H6;
 • Strada Mioriţei: blocurile A5, A6, A7, L6;
 • Strada Muntenia: blocurile M5, M6, M7, M7a, M8, M8a, M9,E10 case;
 • Strada Petre Zugravu: A3II,A25, H7, H8, H9, H10, L1, L3, L5;
 • Strada Poştei: A32, A33, A34, C3II, L10 ,case;
 • Strada Soldat C-tin Moga: blocurile A8bis, A11, A12, A14, A16, A17
 • Strada Dogarilor: blocurile A20, A20a,H14,H16
 • Strada Bugeac: case;
 • Strada Bugeac 2: case;
 • Strada Duculeştilor: case;
 • Strada Dealul Viilor 2:case
 • Strada prof. Ion Cojocaru:case
 • Strada Perilor:case
 • .

Intră în Contact

Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu

 • Adresa: str. Petre Zugravu, nr.7, CP 115400, Mioveni, Argeș, România
 • Tel: 0248 260 123 
 • Fax: 0248 264 425 
 • Email: lic_iuliaz2006@yahoo.com

Comunitatea spune despre noi

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…